När du är långtidssjukskriven och arbetslös ska löneutvecklingen i det jobb du hade innan du blev arbetslös ligga till grund för din ersättning från försäkringskassan. Kontakta Kommunal för att få besked hur löneutvecklingen har sett ut.