Försök ta mod till dig och prata med chefen i enrum. Fråga om det är något du kan göra för att relationen ska förbättras. Du gör klokt i att inte prata med de andra om problemen. Det kan visserligen kännas som en tröst att få lätta på trycket, men också medföra tråkiga spekulationer och ge upphov till ännu sämre behandling.

Om du blir sjukskriven ska arbetsgivaren betala ut lön de första 14 dagarna. En sjukskrivning brukar emellertid inte lösa några problem. Om du själv säger upp dig drabbas du av 45 dagars karenstid hos A-kassan. MEN om du talar med arbetsförmedlingen om saken kan de avbryta anställningen i samråd med dig. Då slipper du karenstiden och kan stämpla igen som vanligt. Samma sak händer om du skulle bli uppsagd av arbetsgivaren.