Vad spelar sängen för roll, bara man får sova?

Inte ens den eviga sömnen kan vara bättre.

Väck mig inte, ty jag sover den saliges sömn,

för vilken ingen ställning kan vara obekväm,

vare sig i kylan eller på bar backe;

ty fyllan och villan har vaggat mig till ro,

och jag kan inte sova bättre.