Jag funderar över varför du känner dig så pressad av det här och undrar om ni har någon relation utöver att ni är kollegor? Det kan ju hända, inte minst på en liten arbetsplats på en liten ort. Eller också kanske chefen känner en missriktad välvilja så att hon uppriktigt bekymrar sig, men trampar i klaveret.

Jag undrar också över vilken typ av samtal ni hade, om det till exempel var ett utvecklingssamtal. Då kan hon ha missuppfattat sin uppgift.

Oavsett varför chefen frågar som hon gör har hon absolut ingen rätt att pressa dig på sådant som rör ditt privatliv. Du är i din fulla rätt att hålla på din integritet och bör sätta gränser innan det hela utvecklas till något ännu besvärligare. Tala alltså på ett juste sätt om för chefen att du inte vill prata om din ekonomi och var bestämd. Fråga om chefen tycker att din ekonomi på något vis påverkar ditt arbete. Känns detta jobbigt kan du ju ta sällskap av någon kollega.