Visst är detta mobbning! Att gå med kritik bakom ryggen på en person är kränkande. Listor som går runt på en arbetsplats är över huvud taget ett mycket fegt sätt att kritisera någon på, eftersom de som har kritik att framföra gör det i skydd av andra. Många som skriver på listor gör det dessutom på grund av grupptryck och ångrar sig sedan efteråt. Många mår dåligt av detta, inte bara den utpekade.

De som startar kampanjer av det här slaget brukar skylla på att de inte vill göra den utpekade ledsen med direkt framförd kritik. Men det handlar i stället oftast om deras egen rädsla för konfrontation eller att bli avslöjade. Den som pekas ut kan heller inte försvara sig på något bra sätt. Jag minns att arbetsplatserna förr i tiden hade ett mycket tydligt förbud mot att skicka runt listor av detta slag. Förbudet var sunt och det hände att upphovsmännen fick sparken. Nu verkar det som om man inte längre respekterar bra regler på många arbetsplatser.
Normalt har man fasta valperioder med en valberedning, som sätter upp olika föreslagna namn på en lista. Sedan väljer man nya ombud med hjälp av röstning. Om man inte blir omvald får man se det som spelets regler, men man har rätt att få veta skälen!