Vad innebär det idag att vara systemkritisk?, frågar sig den pensionerade LO-ombudsmannen Ingmar Lindberg. Hans bok tar avstamp i skrivandet av socialdemokraternas senaste program, där han menar att samhällskritiken inte fick något fotfäste.

Lindberg argumenterar för att svenska facket ska solidarisera sig med arbetarklassen globalt, och känna en större samhörighet med exempelvis tillfällighetsarbetare i tredje världen.

Det är en modig bok, för den vågar visa på nya vägar och nya utmaningar. Författaren skissar mot slutet upp en ny slags världsordning med internationella lagar för rättvis handel. (Atlas)