En vinranka som stått så länge som åtta år på samma plats skulle inte jag råda till att gräva upp. Vinplantor har mycket djupgående rotsystem och i vindistrikten runt om i världen drar man nytta av detta. Där odlas rankorna på branta södersluttningar i en grus- och stenbemängd jord. Rötterna söker sig sedan meterdjupt ner i marken i sin strävan att finna vatten och näring. Smak och kvalitet på druvorna avgörs av sorten och de mineraler som finns i marken.

Jag tycker att du ska låta dina fina vinplantor stå kvar på sin plats och låta de nya ägarna få njuta av dina odlarmödor. Berätta gärna och instruera om skötseln, så plantorna får chans till ett långt och produktivt liv. Skaffa i stället några nya vinstockar och ge dem en bra start på sin nya plats. Kanske kan du ta någon stickling från de gamla plantorna?