De personliga ombuden är en sorts ”barfotaadvokater” som hjälper psykiskt funktionshindrade att ta tillvara sina rättigheter i samhället. En del av ombuden är kommunalare.

Verksamheten började på försök 1999. 2004 fanns totalt 286 PO i drygt 80 procent av landets kommuner. Under 2005 väntas fler anställas.

En uppföljning av Socialstyrelsen i tio kommuner visar att PO:s verksamhet lett till bland annat ökad livskvalitet, minskat behov av slutenvård och större sociala nätverk.

Enligt en studie i Skåne har också kostnaderna för vård minskat genom att PO effektivt har samordnat samhällets resurser.
Socialstyrelsen förslår nu att regeringen lagstiftar om PO för att säkra verksamheten mot kommunala nedskärningar.

Utvärderingen finns på www.socialstyrelsen.se