De tragiska händelserna vid äldreboendet Hemgården våren 2002, som fick stor massmedialt utrymme, har nu fått sitt förmodligen sista juridiska efterspel. Allting började med att sonen till en kvinna som bodde på Hemgården gjorde en hemlig bandinspelning som avslöjade att hans mor utsattes för kränkningar.

Kommunen avskedade de båda vårdbiträden vars röster hördes på bandinspelningen. Kommunal tog strid för sina två medlemmar och ville ogiltigförklara avskedandena.

En första dom i Värnamo tingsrätt i december 2003 gav Kommunal rätt. Gislaveds kommun hade gjort fel och laglig grund för avskedande saknades, enligt tingsrätten.

Gislaveds kommun överklagade domen till AD, som alltså ger kommunen till hälften rätt. Det fanns laglig grund för att avskeda det ena vårdbiträdet medan det saknades för det andra, anser AD.

Orsaken till de olika bedömningarna resonerar inte AD så mycket kring i sin dom. Men domstolen behandlar anklagelserna mot dem var för sig och kommer fram till olika slutsatser.

Kommunen döms nu att betala skadestånd till det vårdbiträde som avskedades felaktigt på 70 000 kronor samt retroaktiv lön på 272 616 kronor (inklusive ränta), som hon på grund av avskedandet gått miste om.

Två av de ledamöter som dömde i fallet var skiljaktiga och ville ge Gislaveds kommun rätt i båda fallen.

De två vårdbiträdena friades på ett tidigt stadium från alla brottsmisstankar. De rättsliga efterspelet har bara gällt huruvida kommunen gjorde rätt eller fel när den avskedade kvinnorna.

Ett av vårdbiträdena, det som fick rätt mot kommunen, har tidigare blivit intervjuad i Kommunalarbetaren (nr 2/2004)