Men den frågan kunde inte tas upp till beslut, det var en ny fråga som inte var behandlad i förbundsstyrelsen.