Förut var det socialism, nu är det begreppet feminism.

– Att en del drar iväg och använder begrepp på ett extremt sätt ska inte skrämma oss från att förklara var vi står, fortsatte hon. Feminism är ingen dagslända, såvida man inte tycker att det är OK att halva befolkningen har sämre lön och otryggare anställningsvillkor.

Hon pekade på tre pågående diskussioner inom socialdemokratiska partiet som berör just kommunalarnas arbetsvillkor:

– Om det inte finns någon annan väg är socialdemokraterna beredda att höja skatterna för att säkra en gemensamt finansierad välfärd och avvisa privata lösningar som gynnar de ekonomiskt starka.

– En annan punkt är höjda statbidrag till kommunerna och anställningsstöd till dem som vågar anställa. För få kommuner törs idag utnyttja stödet, här finns idéer som regeringen nu diskuterar.

– Den tredje punkten är idén att offentliga arbetsgivare ska vara mönsterarbetsgivare — här finns en arbetsgrupp som leds av Britt Bohlin, kommunalare och riksdagsledamot (s).