Förtroendevalda som åker på uppdrag och anställda i Kommunal ska resa på samma sätt. ”Så reser vi” heter den policy som slår fast vad som gäller.

– Vi ska inte hamna i onödiga debatter för att vi reser eller bor på ett oklokt sätt, förklarade Kommunals tredje vice ordförande Anders Bergström på förbundsmötet. Till grund för policyn ligger etiska och moraliska överväganden, det handlar om miljöhänsyn, ekonomi och krav på att de hotell och kursgårdar förbundet använder ska ha kollektivavtal.

Det är förbundsstyrelsen som årligen ser över resereglementet, men själva idén att det ska finnas en gemensam policy för hela förbundet, var en fråga för förbundsmötet.

Några ombud hade tilläggsförslag som kunde accepteras av förbundsstyrelsen, och det var bara ombud från Kalmar län som ville hade invändningar, avdelningen hade inte råd med policyn, hävdade de.

Annalena Eriksson från Kommunal Norrbotten föreslog att ett av kraven på hotell som förbundet ska använda, bör vara att de ska vara porr-fria, inte ha betalkanaler med porr.

– Förbundet ställer redan idag de kraven, men det går inte överallt, svarade Anders Bergström. Inne i Stockholm t ex, är det svårt att hitta hotell utan betalkanaler med porr.

Han föreslog istället att förbundsmötet skulle göra ett uttalande med en uppmaning till hotellen att sluta tillhandahålla porr-TV, ett förslag som förbundsmötet biföll.