– Vi har gjort en bakgrund till läget idag och en översikt av olika problem, förklarade Anna Spånt Enbuske, utredare på Kommunals förbundskontor, när hon beskrev rapporten för förbundsmötet. I den översikten finns också en utblick över Europa, men den statistiken är osäker.

Kvinnor i Norden yrkesarbetar mer, tack vare att det finns en utbyggd barnomsorg. Men när det finns flexibla arbetstider kan man se att kvinnor anpassar sig efter familjens behov, medan männen gör tvärtom, rättar sig efter arbetets krav. I Tyskland och Frankrike finns en trend till ökad arbetstid, utan lönekompensation, på grund av den dåliga ekonomin.

Till hösten kommer en Medlemsdialog om arbetstiderna — en inbjudan till alla medlemmar att vara med och diskutera arbetstidsfrågor. Dessutom är forskare engagerade som ska studera sextimmarsdagen i Kiruna och jämföra den personalekonomiskt med två andra kommuner.

Hela arbetstidsprojektet ska vara genomfört så att det kan rapporteras till förbundsmötet nästa år.