När en anhörig dör, eller går igenom en skilsmässa, lämnar jobbet för pension – det är skeden som kan vara mycket påfrestande. Här kan fackligt förtroendevalda vara en resurs, ge kamratstöd, visa på var medlemmar kan få hjälp.

I handlingsprogrammet Tillsammans finns en hel rad exempel på vad sektioner och avdelningar gör redan idag, och förslag om vad som kan göras mer. Det handlar om samhörighet, vardagssolidaritet, att ge medlemmar mod att utvecklas och vara stolta över att vara med i facket. Det handlar också om aktiviteter för familjerna, semesterstugor att hyra och verksamhet för att stimulera medlemmar till ett friskare liv.

Alla ombud som yttrade sig på förbundsmötet var eniga om att det var ett inspirerande material. Men Lena Andersson, ombud från Eskilstuna, ville inte att det skulle vara ett handlingsprogram:

– För mig är ett program något som ska följas, får vi för många är det risk att de hamnar på en hylla.

Kim Öhman från Linköping föreslog att det skulle vara ett referensmaterial, inte handlingsprogram.

Men flera ombud var också uppe och stödde förbundsstyrelsens linje.

Frågan gick till sluten omröstning — den enda under förbundsmötet — och resultatet blev nästan så jämt det kunde bli: 108 röster för förbundsstyrelsens förslag, 107 för Kim Öhmans.