Ombuden ska bland annat ta ställning till ett fackligt socialt handlingsprogram, ”Tillsammans”, och förslag om hur förbundets branschkommittéer ska arbeta i framtiden.

Den arbetsgrupp som utreder arbetstidsfrågor lägger en delrapport till mötet, ”Arbetstider i förändring”, som ett underlag för fortsatt arbete. Under hösten kommer en medlemsdialog om arbetstider och det blir kongressen 2006 som fattar beslut om vad förbundet ska driva för linje i frågan.

14 motioner ska behandlas, om avtal och förhandlingar, arbetsmiljö, yrkesutbildning, medlemsavgifter och försäkringsfrågor och en policy om resor och traktamenten vid fackliga uppdrag.

Under förbundsmötet kommer också Kommunals stipendier att delas ut.

Mötet inleds av Kommunals ordförande Ylva Thörn klockan 11.30 och är öppet för intresserade medlemmar och media.