Allas rätt till arbete var det viktigaste temat i Ylva Thörns öppningstal. Förutom kravet på heltid, fanns andra uppmaningar till regeringen.

– Det behövs ett nytt Kunskapslyft, regeringens satsning för att få arbetslösa i jobb räcker inte, förklarade hon.

Hon gav också i sitt tal exempel på oseriösa arbetsgivare, inom Kommunals område pekade hon på jordbruksnäringen. Det finns exempel på oseriösa odlare som anställer folk från östländerna på villkor som påminner om det gamla statarsamhället. Men det finns också företag som hänsynslöst utnyttjar personliga assistenter, företag som Kommunal under flera år försökt få avtal med.

Varje år handlar kommuner och landsting upp varor och tjänster för 250 miljarder kronor.

– Med de pengarna skulle kommuner och landsting kunna ställa krav på företag de handlar med, krav på att de sluter avtal med facket och ger sina anställda anständiga arbetsvillkor.

Kommunal fungerar många gånger som dörröppnare för medlemmar. Sen mitten på 1990-talet har förbundet samarbetat med högskolor, och detta har lett till nya högskoleutbildningar öppna för Kommunals medlemmar.
Nästan 14 procent av medlemmarna har nu genomgått eller påbörjat högskoleutbildning, påpekade hon.

Men arbetsgivarna måste bli bättre på att ta tillvara kommunalarnas nya kunskaper. Hon aviserade ett samarbetsprojekt med arbetsgivarna som ska förbättra kvaliteten bland annat genom att mer systematiskt utnyttja de många medlemmar som fortbildat sig.
Men Ylva Thörn pekade också på områden där Kommunal måste bli bättre:

– Var femte medlem har utländsk bakgrund, de måste få större plats i facket, liksom ungdomar.