Din fråga är lite svår att svara på, eftersom det inte framgår vad som är reglerat i arbetstidsavtalet (3-3). Det är arbetsgivaren som ska betala för de timmar man arbetar, vilket borde vara fallet även här. Vänd dig till förbundets lokala sektion som hjälper dig att reda ut detta.