Jag kör fast,

jag kör fast,

hela tiden kör jag fast.

Jag greppar ej

fastän allting står så klart

jag jagas; jag jagas inte mer!

Nu kommer snöstorm

men plötsligt lyser solen

Åh, alldeles nyss stod ju sanningen klar!