Oändligheten är…

kanske inte så komplicerad?

kanske endast en variant

av neutron och proton i annorlunda atom?

Skapelsen just en i mängden?

Vintergatan en närmast obetydlig parentes,

Oändligheten är knappast att förklara

Tidlöshet, mörker, tillfälligheter, ljus?