Alla män är djur, påstår kvinnorna.

Ett uttalande omöjligt att jäva.

Men, ursäkta mig, är det inte möjligen så

att även alla kvinnor kan vara djur?

Är det inte möjligen så,

att även de dagligen måste pissa och skita

som alla djur?

Vad skiljer oss från djuren?

Det vet vi inte, om det är något alls,

ty föga vet vi om djurens tänkesätt,

vi har aldrig blivit kloka på deras grammatik,

vi vet att valar kan sjunga

och att fladdermöss hör bättre än vi,

vi vet inte hur djuren filosoferar,

men vi vet att de omedelbart reagerade

och stack till skogs upp i bergen

inför Tsunamikatastrofen

medan alla dumma människor bara såg på,

inklusive kvinnorna.

Om alla män är djur så är alla kvinnor det också,

men, ursäkta mig, jag tror nog och tycker nog

att djuren är ett bättre släkte än vi människor.