Tyskarna led

efter lidande i skyttegrav.

Fredsslut i Versailles

i järnvägsvagn – en djupt orättvis fred?

Det bäddade för ilska,

upprättelse på väg.

Korpralen gav receptet:

”Revansch, revansch, Sieg Heil!”

Klev därefter över Tjeckoslovakien, Polen och Paris

Annekterade båd´ Belgien, Holland, Danmark, Norge…

Operation Sjölejon:

Upp till bevis?

Barbarossa med sitt sega skägg

i förstone lätt gav efter

men själva skägget lossnade ej,

röd reträtt syntes nära, men nej!

Korpralen frustade och stod i

men gamle Uncle Sam och onkel Joe

tillsammans med sir Winston

stod fast och ville sig inte ge.

Kriget blev nu vunnet

av vissa men av alla ej

och en gardin som av järn

över många mänskor föll.