I det centrala avtalet gäller lägstlönen först från och med april 2006. Men i Stockholm inför man den alltså redan i år.

– Stockholm ska fortsätta vara en mycket attraktiv arbetsgivare. Att lönenivån höjs är helt avgörande för hur vi ska klara av att möta rekryteringsbehovet de kommande åren, säger Roger Mogert, personalborgarråd (s).