Till dem som får dela på åtta miljoner från det så kallade Equal-programmet hör Karlstads Universitet, Försäkringskassan, Föreningen föräldrastöd och Kyrkans föräldrarådgivning och LO/Kommunal. Pengarna kommer att användas till seminarier, workshops och konferenser på arbetsplatser och ute i samhället.

Läs mer på www.equals.se