En ton skapar ingen symfoni.

En röst skapar ingen mångfald.

En god kopp med kaffe däremot.

Det skapar en alldeles ljuvlig

start på dagen.

Och detta trots fröken präktigs

”tjena morshälsning.”

!Hallelulja!