Fyra av stipendierna på 40 000 kr går till personer för deras insatser för kulturen.

Shaker K Tharer, medlem i Kommunal Väst, har producerat och skrivit manus till en rad filmer, bland annat ”Min pappa gråter inte” och ”Fotbollspelarens död” som rönt uppskattning vid olika filmfestivaler. Han är inte bara filmare utan också lärare och inspiratör vid Medieverkstaden och Bergsjöskolan i Göteborg där han med filmen ger unga människor ett språk.

Han får stipendiet för att han ”med filmens hjälp ger unga människor ett språk och får dem att växa.”

Sofia Karlsson är musikant, sångerska och folkmusiker som gjort turnéer med folkmusikgrupper. Hon har nu gjort en skiva ”Svarta ballader” med sin alldeles egna tolkning av Dan Anderssons poesi. Sofia Karlsson får stipendiet för sin nydanande musikaliska tolkning av en folkkär poet.

Pär Fjällström, journalist på Sveriges television, har gjort inträngande program om komplicerade samhällsfrågor som EMU och tillståndet för den svenska välfärden. I sitt uppmärksammade program ”Välfärdsmysteriet”, avslöjade han myten om att allt var bättre förr.

Pär Fjällström får stipendiet för ”en samhällsjournalistik som sätter sanningen och sakligheten främst”.

Hanna Lindström och Evelina Lindholm studerar handvävning vid Högskolan i Borås. I höst reser de till Helwanuniversitetet i Kairo, vilket är ett djärvt val. De söker sig utanför de traditionella inspirationskällorna och vill utveckla den konst och det hantverk som är starkt förknippat med Borås-trakten. De två får stipendiet för ”sin nyfikenhet och ambition att söka nya källor för sitt konsthantverk”.

Hans Englund, parkarbetare i Luleå, får Kommunals Eldsjälspris på 25 000 kr. I snart femton år har han lett arbetet med de populära isskulpturerna i stadsparken, alltid kombinerade med en rutschkana för barnen. Det är Hans Englund som står för utformningen och färgsättningen. Han har också lett kurser för ungdomar i konsten att göra isskulpturer. Han får priset som Eldsjäl för sitt entusiastiska arbete att göra det offentliga rummet roligare.

Ramina Chaudhry, medlem i Kommunal Väst, får 2005 års demokrati- och solidaritetsstipendium på 30 000 kr. Kommunalarbetaren berättade om henne i nr 11/2004.
Ramina Chaudhry arbetar på olika sätt för att stärka ungdomars och invandrares ställning på arbetsmarknaden, just nu som jobbcoach på Arbetsforum i Bergsjön och Kortedala i Göteborg. Demokrati- och solidaritetsstipendiet inrättades 2000 för att uppmuntra medlemmar som på kort eller lång sikt värnar de demokratiska fri- och rättigheterna och som genom sitt sätt att vara visar solidaritet.