Arbetsgivarna avsätter 0,3 procent av lönesumman i år och två kommande år för att bekosta olika former av stöd till anställda som förlorar jobbet.

Svenska kyrkans trygghetsfond ombildas för de nya syftena, eller så bilas en ny fond.

Stödet till den enskilde kan handla om utbildning, hjälp att skaffa praktikplats, stöd att starta eget, ersättning för resor i samband med utbildning och praktik mm. Det är stöd som skräddarsys för individen. Andra tänkbara åtgärder är en platsbank inom kyrkan och stöd till arbetsgivaren så att denne kan ordna kompetensutbildning.

Förutsättningen för de olika åtgärderna är att arbetsbrist har uppstått eller befaras uppstå. Och syftet är att så snabbt som möjligt få arbetslösa eller uppsagda i jobb igen.

Det här omställningsavtalet kan inte börja gälla förrän trygghetsfonden är bildad, och det är klart vilket eller vilka företag som får uppdraget att sköta de praktiska uppgifterna. När avtalet börjar gälla ersätter det också det gamla avtalet om avgångsförmåner, AGF. I omställningsavtalet finns en motsvarande möjlighet, avgångsersättning, AGE.

En förhoppning är att avtalet ska kunna träda i kraft vid årsskiftet, men det kan också bli senare.

– Avtalet behövs med tanke på den osäkerhet som nu finns om framtiden i många församlingar, eftersom kyrkan tappar medlemmar, säger Göran Harring, ombudsman på Kommunals förbundskontor.

De av Kommunals medlemmar som arbetar i kommuner och landsting har idag inget omställningsavtal, men förhandlingar pågår. Däremot har Kommunal sen tidigare avtal med bland andra SLA, skogs- och lantbruksarbetsgivarna, Arbetsgivaralliansen och KFS, de kommunala bolagen.