Att lokala löneförhandlingar förs upp till central förhandling är mycket ovanligt. Men nu har Kommunals avdelning i Kronoberg begärt just det — att Kommunals ledning i Stockholm tar över förhandlingarna.

Enligt ombudsman Lars Ingvert har landstinget inte i tid skapat förutsättningarna för individuell lönesättning. Exempelvis brister det med lönesamtal.

– Lönehöjningarna kan ju inte skjutas upp till november för att de har en bristfällig organisation. Ska landstinget ha extra tid på sig kräver vi att de lägger på lite extra pengar, men det har man inte velat.

Facket krävde då ”en traditionell förhandling”. Kravet var att alla medlemmar skulle få de 510 kronorna.

– Vi har sagt till arbetsgivaren att individuell lönesättning har vi för att vi därmed förväntar oss en bättre löneutveckling.

Men de delar inte den förväntningen?

– Nej.

Men det finns väl inget stöd för det i avtalet?

– Det står inte i avtalstexten. Men det finns anledningar till att förbundet 1994-95 gick med på individuell lönesättning. Man förväntade sig en bättre löneutveckling.

Lars Ingverts erfarenhet är att man brukar komma överens med arbetsgivarna lokalt.

– Om vi inte kommer överens om förutsättningen för individuell lönesättning så blir det traditionell förhandling där pengarna fördelas gruppvis eller lika för alla.

I Markaryds kommun har man bland annat gjort så under ett antal år. I princip lika för alla.
Förra gången slöt avdelningen ett två-årsavtal med Kronobergs landsting med individuell lönesättning.

Den lösningen diskuterades den här gången också:

– Men vi blev inte överens eftersom arbetsgivaren sa att då är det lägstutrymmet i avtalet som gäller. De hänvisade till landstingets budget.

Förra gången fick kommunalarna drygt en procent över avtalets minimum, men nu är det tvärstopp.

– Vi kan kanske i slutändan inte tvinga dem att lägga extra pengar. Blir vi inte överens om de fördelar de vill ha med individuell lönesättning, då lägger vi ut pengarna generellt, det blir en låglönesatsning.

Finns det grund i avtalet för det?

– Vi ska pröva det nu, vi tror det.