De fem härskartekniker som utarbetades av Berit Ås i början av 1970-talet är fortfarande lika aktuella. Härskarteknikerna handlar om att utöva makt och trycka ner andra i syfte att dra egna fördelar. De används för att ignorera, förlöjliga eller förbise kvinnors (och andras) åsikter. De är:

• osynliggörande

• förlöjligande

• undanhållande av information

• dubbel bestraffning

• påförande av skuld och skam