Bitterljus,

bitterjalusi

utanpåvärld tränger in

jag känns instängd

Livet – en tråd

träd in, drag ut

livstråd

utan fäste