Höjer ni marken med så mycket som en meter påverkas trädrötterna genom ökat marktryck och ni försvårar samtidigt utbytet av luft och vatten i de djupare jordlagren.

Det är alltså lite våghalsigt att höja marken så mycket och samtidigt få träden att överleva på några års sikt! Däremot kan ni ta till ett litet knep, genom att dela exempelvis ett cementrör på längden och placera de två halvorna runt omkring trädets stam. Då skapar ni ett fritt och öppet utrymme runt stammen, vilket är avgörande för att träden ska överleva på sikt. Ju större ni gör det fria området, desto bättre. Ni kan givetvis använda er av andra avbärare än cementrör, som slipers eller en uppbyggd stödmur av tegel. Men ni bör nog ha ett avstånd på minst 40-50 centimeter från stammen för att få ett bra resultat.