Hemsjukvården av äldre är bättre där kommuner har tagit över vården från landstingen. Det nödvändiga samarbetet mellan sjukvårdsassistenter, äldrevård och hemtjänst fungerar när det finns en istället för två huvudmän, berättar äldrevårdsministern Ylva Johansson i en intervju med Svenska Dagbladet.

Dessutom vill Ylva Johansson se höjd kompetens hos personalen och bättre samarbete mellan olika yrkesgrupper. Ett annat krav för en god hemsjukvård av äldre är större läkarmedverkan där läkaren tar sig hem till patienterna istället för tvärtom. Där vill Ylva Johansson se en radikal förändring mot dagens hemsjukvård där läkarna är mycket frånvarande.

I dagsläget har hälften av landets kommuner tagit över hemsjukvården från landstingen. Äldrevårdsministerns förslag att kommunerna helt tar över hemsjukvården av äldre är något som ogillas av arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting.

– Vi för en nära dialog med Sveriges kommuner och landsting och hoppas komma överens om formerna. Vi vet att där kommuner har tagit över sjukvården av äldre fungerar det bättre. Men vi har i dagsläget inte kommit fram till hur formerna för övertagandet ska se ut, säger Ylva Johansson till Kommunalarbetaren..

Men att all hemsjukvård blir kommunaliserad kommer inte att innebära höjda statsbidrag för landets kommuner, enligt Ylva Johansson.

– Kommuner får ökade statsbidrag både i år och nästa år. Det finns tillräckliga resurser i kommunerna som det är.

Kompetenshöjning hos personalen inom äldrevården är en förutsättning för en fungerande vård av äldre i deras hem. En viktig del i det är kompetensstegen, att använde den kunskap man har och skapa möjligheter till att utöka den, berättar äldrevårdsministern.

– Undersköterskor ska få möjlighet att specialiseras inom olika områden. Det kan vara i vård i livets slutskede, det kan vara i demensvård, det vara i stroke och mycket mer. Hemvården ställer högre kompetenskrav på alla, säger Ylva Johansson.

Att hemvården för äldre fungerar bättre där kommunerna har tagit över vården betyder inte den är felfri. En stor brist i den kommunala hemsjukvården är att läkarna gör få eller inga hembesök hos den sjuka, en annan är brister i uppföljning av olika mediciner de äldre får, menar Ylva Johansson.

– Hemsjukvården av äldre bör stärkas i kommunerna också, med vad det skulle innebära i konkreta åtgärder kan jag inte svara på idag.

Varför är hemsjukvård av äldre bra?

– Det är bra att läkaren och sjukvårdspersonalen kommer hem till de äldre. Det är bra om de äldre och sjuka slipper fraktas mellan olika inrättningar. Det finns stora vinster till exempel med större kontinuitet. Det är viktigt med nära samarbete mellan sjukvården och äldrevården, säger Ylva Johansson.