Hur många gånger har inte detta sagts, av politiker, fack, arbetsgivare och prognosmakare. Vårdjobb är framtidsjobb, heter det. Men när börjar framtiden? Kommer det verkligen bli svårt att få tag i folk om arbetslösheten biter sig fast?

Visst, om tio år är det kanske brist på unga som vill jobba i vården. Men den ungdom som i dag går ut gymnasieskolans omvårdnadsprogram har inga fasta jobb som väntar. Kommuner och landsting ökar inte sysselsättningen, eftersom den övriga arbetsmarknaden står stilla.

Det är snarare ont om vårdjobb för ungdomar än ont om ungdomar till vårdjobb. Landsting och kommuner är inga trygga arbetsgivare längre, konstaterar Jan-Olov Lampinen, ordförande i sektion 1, Sundsvalls sjukhus, där man just nu genomför tuffa neddragningar. (Se sid 16-19, KA nr 9)

Landstinget i Västernorrland, som hade 19 000 anställda på 1980-talet har i dag 8 000 kvar. En siffra som säger mycket om utvecklingen för kommunalarna, även om en del jobb har tagits över av privata entreprenörer.

Inte ens 40 års erfarenhet räcker för att få jobba kvar, på vissa avdelningar. Anita Svensson tvingas ta tidigare pension, med argumentet att hon saknar utbildning.
Trots att hon vill jobba och trots talet från politiker om att alla äldre bör arbeta så länge som möjligt. Det är ingen bra signal.

Arbetsmarknaden är tuff just nu. Nära 8 procent, eller 350 000 personer, är öppet arbetslösa eller i arbetsmarknadspolitiska program. För exempelvis Fredrik Reinfeldt och hans moderater är det de arbetslösa själva som ska fixa sig tillbaks till arbetsmarknaden genom att deras ersättning sänks så mycket att de blir desperata. Men hjälper hårdare krav de arbetslösa att få jobb?

Häromveckan klagade generaldirektören i Ams på att de sökande sökte för få jobb. Varje månad finns det i Sverige cirka 44 000 lediga platser att söka Om alla arbetssökande söker tio jobb i månaden, kommer varje arbetsgivare att få 130 ansökningar per jobb. De kommer att nås av över 5 miljoner ansökningshandlingar från cirka 500 000 arbetssökande. I månaden. Detta hjälper knappast arbetsgivare eller arbetssökande till en effektiv arbetsmarknad.

Det säger sig självt att det inte enbart kan hänga på individernas sökvillighet om arbetslösheten ska sjunka. Visst ska man söka arbeten — men då ska det finnas arbeten att söka.

Ett bra sätt att minska arbetslöshetskön är att kommuner och landsting får råd med fler undersköterskor, lärare, fritidsledare och vårdbiträden. Höjda statsbidrag till kommunerna ger både välfärd och framtidstro. Vårdjobb blir inte framtidsjobb om de inte är det redan i dag.