Cirka 3 500 fast anställda i Malmö får ett lönepåslag på mellan 300 och 500 kr i månaden från januari i år. En arbetsvärdering som var klar redan förrförra årskiftet visade att lönerna var ojämställda, de kvinnodominerade yrkena låg för lågt.

– Jag trodde att alla grupper i köken skulle få del av pengarna, säger Annika Holst som är glad att pengarna nu kommer ut, även om bara biträdesgrupperna omfattas. Hon sitter i styrelsen för Kommunals sektion 37.

– Avståndet till föreståndarna på mottagningsköken blir bara upp till 250 kr, det kanske är för lite. Men den lokala löneförhandlingen kommer i höst, då kommer det nya pengar, säger hon.

De cirka 3 500 anställda finns inom tolv kvinnodominerade yrkesgrupper, och fem av dem tillhör Kommunals område; förutom 179 skolmåltidsbiträden och 1223 barnskötare gäller det 121 ekonomibiträden i mottagningskök, 110 elevassistenter och 83 dagbarnvårdare. Dessutom berörs fritidspedagoger, socialpedagoger, förskollärare, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, hemvårdsinspektörer och kuratorer.

Höjningarna ligger på 300 — 500 kr, det blir 22 miljoner extra i lönekostnader i år för Malmö.

– Vi har inte utplånat de ojämlika lönerna med detta, säger Gilbert Linderoth, ordförande i sektion 37. Jag tror det behövs 30 miljoner till. Men det här är en bra början.