Idag presenterades resultatet av den enkät som gått ut till medlemmar i Kommunal och Seko. 28 procent av trafikpersonalen uppger att de blivit utsatta för hot, 10 procent för våld och 20 procent för rån eller rånförsök någon gång under det senaste året.

Vad som är nytt är att våldet inte längre är ett storstadsfenomen, utan att det spritt sig ut i landet. I Örebro har man nyligen infört dubbelbemanning på bussarna efter tre rån på två veckor.

Seko:s förbundsordförande Janne Rudén menar att politikernas vilja att driva kollektivtrafiken så billigt som möjligt inte går att förena med kvalité och säkerhet:

— Våldet sträcker sig från tunnelbanan till 1:a klasskupén på X2000. Vi måste få ordning på den här situationen, annars blir det snart omöjligt att driva trafiken, säger han.

Samtidigt är majoriteten av medlemmarna besvikna på hur deras problem hanterats av det lokala facket. 75 procent uppger att de inte fått tillräckligt med stöd när de blivit utsatta för hot och våld.

Kommunals ordförande Ylva Thörn, säger så här om medlemmarnas besvikelse:

— Det är ju väldigt svårt. Om vi ska kunna göra någonting aktivt så krävs det att vi är ute på den aktuella arbetsplatsen. Vi behöver bli mer medvetna och det tror jag vi kan bli genom den här undersökningen. Att synliggöra vad som ligger i problematiken och att aktivt jobba med detta.

Den väsentligaste åtgärden för att minska hotbilden mot trafikpersonalen blir nu att få bort pengahanteringen.

— Det är det absolut viktigaste. Idag finns det fortfarande en alltför stor tro på att busschaufförerna har stora summor pengar i sina väskor. Får vi bort pengahanteringen, så får vi bort ett stort riskmoment, säger Ylva Thörn.

På T-centralen i Stockholm manifesterade idag medlemmar från Kommunal och Seko mot hot och våld. Håkan Siljehag, busschaufför och huvudskyddsombud på Brommagaraget, var en av de kommunalare som uppmanade förbipasserande att fylla i de namnlistor som skall lämnas över till Ulrika Messing. Han menar att kontanthanteringen är ett stort problem för förarna och att de stora problemen finns inom nattrafiken.

— Många som går förbi säger att de vill ha nolltaxa. Betalningen är en källa till konflikter. Det har ibland hänt att passagerare krävt pengarna tillbaka av busschauffören efter att väktarna gått av nattbussen, säger han.