Nackageriatriken har tagit emot patienter från hela länet. Nu har Stockholm läns landsting bestämt att satsa på närsjukvård. Det betyder att Nackageriatriken mister 40 procent av sina patienter.

Två av de sex avdelningarna måste stängas när bara personer i närområdet får tas emot.

Lisbeth Hedberg är Kommunals representant på Nackageriatriken.

Hon sitter också i bolagsstyrelsen och var med i Köpenhamn när arbetsplatsen prisades som en av Europas tio bästa arbetsplatser.

Bedömningen bygger på svar i en enkät med ett 60-tal frågor som alla fyller i varje år, berättar Lisbeth Hedberg.

– Skulle vi ha en enkät idag skulle vi väl inte få så bra resultat. Men de flesta vet att detta inte är ledningens fel, säger hon.

En avdelning stängs i juni, ännu en i januari nästa år. De första som får gå är tretton vikarier och tidkortare. Alla får dock gå tiden ut på sina vikariat. I juni blir det klart vilka tretton som ska sägas upp när ännu en avdelning stängs i januari 2006.