Vi kunde lyssnat på de kloke

redan under tidigt 30-tal.

Vi kunde lyssnat på de kloke

även ett trettiotal år senare

Vi kunde lyssnat på de kloke

efter ytterligare trettio år;

visst kunde vi?