Det är länge sedan din öken

hemsökte en blommande havsbotten

Och det är ännu längre sedan

natten i dig längtade ut till ett slutet rum

Tolv kilometer av tankar

och tre sekunders tröst

Trädens viskar samma sagor som alltid
och dina slutna ögon längtar bort…