I Nybro fanns planer på att köpa in arbetsskor till personal inom barn- och äldreomsorgen. Det var jämställdhetshandläggaren Per Sundlöf som fångade upp kravet som kom från många medarbetare inom vården. På personalenheten såg de att anställda inom de tekniska yrkena försågs med skor och kläder medan anställda i de traditionellt kvinnliga yrkena aldrig fick något.

När skattemyndigheten i Växjö fick yttra sig över förslaget, förklarade en handläggare där att detta måste ses som en förmån och beskattas.

Efter det beskedet kom planerna av sig i Nybro.
Men på Arbetsmiljöverket i Stockholm har man en annan syn på frågan.

– Om arbetsgivaren bedömer att personal behöver särskilda yrkesskor och köper in CE-märkta skor så kan inte det betraktas som en förmån, säger Björn Andersson på Arbetsmiljöverket.

Det finns tillverkare som gör skor anpassade för arbete i vården, och som uppfyller kraven och är CE-märkta. (CE-märket betyder att tillverkaren eller importören lovar att varan uppfyller de säkerhetskrav som EU ställer för just den produktgruppen.) För anställda inom vård och omsorg behöver skorna vara anpassade för arbete där man står och går mycket, man ska ta hänsyn till smittorisker och annat.

Per Sundlöf i Nybro blir intresserad när han får höra kommentaren från Arbetsmiljöverket.

– Nu kanske vi kan fortsätta undersöka möjligheterna, säger han.

I Nybro handlar det om cirka 1000 anställda inom vård och omsorg.