Vi kallar honom Davoud, medlemmen vill vara anonym.
För drygt tio år sedan skadades han i en bilolycka på väg till jobbet. Skadar man sig på väg till jobbet, ska det räknas som arbetsskada.

Davoud kunde inte jobba längre, och blev förtidspensionerad. Men försäkringskassan gav honom ingen arbetsskadelivränta. Davoud överklagade till länsrätten, och facket kopplade in LO-TCO Rättsskydd.

Tre år efter den första olyckan körde han på ett rådjur. Nu använde försäkringskassan också denna olycka som skäl att vägra ge honom livränta.

Den specialistläkare som länsrätten begärde in yttrande från, klargjorde tydligt att det var skadorna från den första olyckan som gjorde Davoud arbetsoförmögen.

Men försäkringskassan lät sig inte övertygas, utan backade något och medgav halv livränta. Bland argumenten till länsrätten fanns hänvisning till Davouds invandrarbakgrund.

– Det var mycket kränkande och där fanns formuleringar som måste uppfattas som diskriminerande, säger Björn Dufwa, jurist på LO-TCO Rättsskydd, och ger ett exempel:

– Försäkringskassan skrev bland annat att kriser var ”relativt vanligt bland invandrare från muslimska kulturer”. Försäkringskassan blandade också in anförvanters förehavanden, saker som inte hade med Davoud att göra.

Länsrättens dom innebar halv livränta, och domen överklagades.

– Tyvärr tog inte kammarrätten upp fallet, och då är det utsiktslöst att gå vidare till regeringsrätten, eftersom det handlar om en bedömning, inte en principiell fråga, säger Björn Dufwa.

Därför är det länsrättens dom som gäller. Den halva livräntan beräknas ge Davoud 2,2 miljoner kronor fram till pensionen. Den påverkar också Davouds pension, som blir bättre än om han enbart hade haft sin sjukersättning, men sämre än om han fått full livränta.