Alltid ensam , vem kan höra ekot

efter mina steg i natten. Mer än ensamheten

själv och den totala kontaktlösheten