– Någon har berättat för mig

att människor går på två ben.

– Jaså?

– Någon har sagt

att människor kan tänka.

– Jaså?

– Någon säger också

att människor kan tala.

– Jaså?

– Därutöver säger somliga

att människors hudfärg varierar.

– Jaså?

– En del hävdar dessutom

att alla människor har lika värde
.
– Instämmer!