I dag körs trafiken i Umeå av ett kommunalt bussbolag. Kommunals sektion för busspersonalen har krävt anställningstrygghet om det blir en upphandling och ett annat bolag tar över trafik.

De har fått igenom sitt krav. Det finns med i det anbudsunderlag som går att beställa från länstrafiken från och med i dag.

Går allt enligt planerna ska upphandlingen vara klar den 10 juni i år. Om något bussbolag inte accepterar att ta över all berörd personal så kan de överklaga kravet och upphandlingen riskerar att få göras om. Umeå kommun gör redan nu klart att i så fall blir det ingen upphandling.

En viss nervositet finns ändå hos Bertil Hammarstedt. Han är vd i Umeå Kommunföretag som äger det kommunala bussbolaget. Bertil Hammarstedt är orolig över att för mycket uppmärksamhet kring kravet om anställningstrygghet kan få det hela att gå i baklås.

– Jag vill inte uttala mig om upphandlingskraven ännu. Det är för tidigt. Min ambition är att klara av att genomföra upphandlingen utan att äventyra personalens trygghet, säger han.

Kommunals sektionsordförande Peter Eriksson är mycket nöjd med att kravet om anställningstrygghet finns med.

— Helst av allt vill vi inte ha någon upphandling alls. Eftersom den blir av är det bra att vårt krav finns med. Det finns bland våra medlemmar en känsla av osäkerhet inför risken att tvingas byta arbetsgivare, säger Peter Eriksson.

Kommunal har förgäves drivit kravet om anställningstrygghet på flera håll i landet. Hittills har ansvariga politiker och tjänstemän sagt att kravet strider mot lagen om offentlig upphandling och därför inte kan tas med.

Fram till nu är det bara SL i Stockholm som ställer kravet vid upphandling. Det har funnits med sedan 1996 utan att någon har överklagat. I Göteborg försökte de ställa krav om anställningstrygghet 1998 men det överklagades av Swebus och fick tas bort efter beslut i länsrätten och kammarrätten.