Uranbrytarsåren lyser svarta

förgiftad mark, förgiftade vattendrag.

En råvara för elproducenten;

producerad miljövänlig el på annan plats

Grön el för alla!

Inbegriper detta även kärnkraftsproducerad el?

Går det an när elen produceras på ett ställe

och råvaran bryts nå´n annanstans?