Eftersom du är anställd under HÖK-avtalet är du tillsvidareanställd som personlig assistent fast du är anhörigvårdare. Du har alltså den uppsägningstid som regleras i avtalet. Om det händer brukaren något är arbetsgivaren skyldig att försöka omplacera dig i syfte att erbjuda dig annat arbete i kommunen.. Finns inga lediga tjänster kan dock arbetsgivaren säga upp dig på grund av arbetsbrist.

Man har också gjort undantag i avtalet när det gäller turordning vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Det är brukaren som bestämmer vem han eller hon vill ha som assistent och skulle turordningen vara som ”vanligt” kan ju brukaren inte välja själv.
Om man är anhörigvårdare och lever i hushållsgemenskap men den man också arbetar hos utgår i allmänhet inte ersättning för obekväm arbetstid. Men eftersom du av någon anledning är anställd på HÖK-avtal är arbetsgivaren skyldig att ge dig OB.