Jag älskar Gyllene tider

av Gyllene tider blir jag glad

själva musiken känns positiv

Pers texter gör mig också glad.

Några tycker att musik och text är naiv

Inte vet jag när själva rytmen mig gläder:

jag älskar Gyllene tider

av Gyllene tider blir jag glad.

Fortsätt att förgylla,

lägg inte av!

Fortsätt med musiken,

fortsätt; gör mig glad!