Jag ville skriva romaner

men kom aldrig riktigt i gång

poetiska essäer

väller fram, väller ut…

Romanen den får vänta

romansen likaså?

poetiska romanser däremot

springer ut, trycker på.

Jag, en fånge i lyriken?

prosan vänta måste då?

betydligt svårare att nå

men ville jag helst skriva romaner.