Jag dansar på slak lina

där nere till vänster; liv och död

där nere till höger; död och liv.

Vilket skall jag välja?

liv och död – död och liv?

En ekvation så hopplös

jag letar ett `eller´ – inte ett `och´

liv eller död – död eller liv…

Jag dansar på slak lina,

rakt fram; inte vänster, inte höger.

Vilket blir rätt?

vilket blir fel?

höger?

vänster?

rakt fram?