– En anledning till att arbete inom omsorgen betraktas som ett yrke med låg status är att det är kvinnodominerat. Yrket ses inte som ett professionellt yrke utan som en förlängning av kvinnans uppgifter i hemmet, berättar Anne-Marie Johansson Hernander, projektledare för Modellarbetsplatser på Kommunförbundet i Stockholms län.

Syftet med projektet som nyligen har avslutats har varit att yrken inom vården och omsorgen ska professionaliseras.

– Vi upplevde att man hade svårt att ge uttryck för vad man kan, det vill säga sin professionalism inom omsorgen. Man pratar hellre om personliga egenskaper. Vi ställer frågan om man kan ge omsorg för att man är kvinna eller för att man är skicklig i sitt yrke, säger Anne- Marie Johansson Hernander.

Projektet syftar också till att förändra synen på kunskap. Förtrogenhetskunskap och teoretisk kunskap bör i större utsträckning komplettera varandra. Lärande bör pågå kontinuerlig och ge resultat inte bara i form av intyg utan också synas i lönen och i karriärmöjligheterna, enligt utvärderingen av projektet.

Ett sätt att ta reda på sin professionalism har varit att berätta om sin arbetsvardag i en dagbok. Två kommuner i Stockholms län, Haninge och Sollentuna och tre stadsdelsnämnder i Stockholms kommun, har deltagit i projektet. Nu har projektet Modellarbetsplatser resulterat i studiematerialet ”Kravmärkt arbetsplats”, där det finns beskrivningar på hur man går till väga.

Projektet har drivits av Kommunförbundet i Stockholms län i samarbete med Kommunal, Socialdepartementet, Socialstyrelsen och valideringsmyndigheten. Materialet ”Kravmärkt arbetsplats” kan beställas från www.ksl.se