• I Sverige skadas varje år uppemot 30 000 cyklister. Runt 4 000 hamnar på sjukhus.

• Singelolyckor är vanligast.

• Cykelhjälm är det effektivaste skyddet mot allvarliga skallskador.

• Sedan 1 januari 2005 är det lag på att alla under 15 år ska ha hjälm när de cyklar.

• Rid-, inlines-, skateboard- och skidhjälmar kan också användas vid cykling.

• En hjälm som varit med om en olycka ska kasseras.

• Små barn (upp till ungefär sju år) bör ha småbarnshjälmar med grönt spänne. De kan också användas som lekhjälmar. Det gröna spännet löser ut om barnet fastnar någonstans. Läs mer på Vägverkets webbplats.