Avtalet gäller till sista juni 2007, medan tarifflönesystemet löper ut sista april det året. Lönehöjningen räknat på medellön (löneklass 109 med 20 min badtid) blir 1092 kr för de två åren.

Ny lagstiftning har gett sotarna nya arbetsuppgifter. Många kommer att arbeta som brandskyddskontrollanter, på delar av sin arbetstid eller på heltid. Den tid man arbetar med brandskyddskontroll får man ett tillägg på 15:50 kr i timmen utöver timlönen för löneklass 115. Det motsvarar timlönen i löneklass 130.

Den som arbetar heltid med dessa uppgifter får en lön som motsvarar en månadslön på 21 431 kr respektive 23 360 kr, beroende på 30 minuters badtid eller ej.

– En stor fördel är att när nationaldagen infaller på tisdag får sotarna ledigt även måndagen den veckan.
Infaller nationaldagen på en torsdag blir de lediga även fredag, berättar Peter Hammarin, ombudsman och den som förhandlat för Kommunal med arbetsgivarna, SSR, Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund.

Övertidsersättningen sänks från 90 till 80 procent, och från 150 till 130 procent. Samtidigt blir det nu möjligt att träffa lokala kollektivavtal om arbetstidsförläggningen.

– Vi har ett läge där många medlemmar har blivit uppsagda på grund av arbetsbrist, trots att det finns massor av arbete som måste utföras på övertid, säger Peter Hammarin.

– Det gamla avtalets ”dyra” övertid har gjort att andra företag har tagit över jobb från sotarna och ibland tillämpat andra avtal. Nu finns det möjlighet att schemalägga arbetstiden på ett bättre sätt på de arbetsplatser som har extremt mycket övertid.